Yara

Porsgrunn Fabrikker ligger på Herøya ved Porsgrunn, 14 mil sørvest for Oslo. Fabrikkområdet dekker et areal på 1,5 kvadratkilometer og er Norges største industriområde.
Yaras anlegg på Herøya er et integrert produksjonssystem for nitrogenbaserte produkter, og har Europas og Yaras største produksjonskapasitet for NPK kompleksgjødsel basert på nitrofosfatmetoden. På Herøya ligger det en ammoniakkfabrikk, tre salpetersyrefabrikker og en Kalksalpeterfabrikk (KS). Fabrikkene produserer et bredt sortiment av NPK og KS, utviklet for å møte kravene til gjødsling av vekster under varierende klimatiske forhold og på forskjellige jordsmonn. Omkring halvparten av produksjonen på Herøya går til oversjøiske markeder, hovedsaklig i Asia. Resten selges til forskjellige europeiske markeder.

Hjemmeside
Utviklet av: Folkebadet.no
Yara » Bouvet Industries
Tittel

Yara

Kontaktperson
E-post
Beskrivelse